TURKMEDCHEM

I

Türk Farmasötik ve Medisinal Kimya Derneği’nin Değerli Üyeleri,
Derneğimizin 15. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı olarak, sizlerle buluşmanın sevinci ve gururunu yaşıyorum. 2023 yılı Haziran ayında değerli Yönetim Kurulu arkadaşlarımla birlikte derneğimizin yönetimini üstlendik ve bizden önceki yönetimlerin derneğimizi getirdiği noktadan başlayarak büyük
bir heves ve heyecanla işlere koyulduk.
Derneğimizin bugünlere gelmesinde çok önemli katkıları olan geçmiş yönetim ve denetim kurullarına yaptıkları değerli katkılar için çok teşekkür ediyorum.
Amacımız ülkemizde Farmasötik ve Medisinal Kimya Bilim’inin ilerlemesini sağlamak ve ülkemizde ilaç etken maddelerinin ilk kez elde edilişini mümkün kılacak girişimlerde bulunmaktadır. Bu amaçla üyelerimiz arasında yakınlaşma dayanışma, bilimsel işbirliği, maddi ve manevi yardımlaşmayı sağlamak ve benzer amaçlı ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve birlikte bilimsel toplantılar düzenlemektir.
Derneğimizi gelecek kuşaklara en iyi şekilde taşımak dileğiyle, şahsım, yönetim ve denetim kurulu adına sevgi ve saygılar sunarım.

Prof. Dr. Zeynep ATEŞ-ALAGÖZ
Türk Farmasötik ve Medisinal Kimya Derneği Başkanı