TURKMEDCHEM

I

VI. ULUSAL FARMASÖTİK KİMYA KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

Sayın Türk Farmasötik Kimya Derneği’nin Değerli Üyeleri, 26-29 Ağustos 2022 tarihinde Fenerbahçe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen VI. Ulusal Farmasötik Kimya Kongresi bildiri Özetleri Kitabına ulaşmak için tıklayınız. https://www.fbu.edu.tr/upload/custom/20230126024533FENERBAHCE.2022.0102—KONGRE-KITAPCIGI-2-3.pdf