TURKMEDCHEM

I

TÜRK FARMASÖTİK VE MEDİSİNAL KİMYA DERNEĞİ

TARİHÇE

Ülkemizdeki Farmasötik Kimya alanında çalışan tüm araştırmacıları bir şemsiye altında toplamak amacını taşıyan Türk Farmasötik ve Medisinal Kimya Derneğinin kuruluş çalışmaları, 1984 yılına dayanmaktadır.  Dernek ile ilgili ilk çalışmalar, Prof. Dr. NingurNoyanalpan, Prof. Dr. Altan Bilgin, Prof. Dr. Nedime Ergenç, Prof. Dr. Aysel Gürsoy ve Prof. Dr. Seçkin Özden’in öncülüğünde başlamıştır. 1990 yılında dernek tüzüğü taslak olarak hazırlanmış, konu ile ilgili ilk toplantı, 27-28 Ekim 1990 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan tüzük üzerindeki  çalışmalar, 21 Mart 1994 tarihinde kurucu üyelerin isimlerinin belirlenmesi ve 12 Nisan 1994 tarihinde Ankara Valiliği’ne başvuru yapılması ile devam etmiş, 10 Haziran 1994 tarihinde,  “Farmasötik ve Medisinal Kimya Derneği” olarak valilikten kuruluş belgesi alınmasıyla sonuçlandırılmıştır. Dernek tüzüğü, 3 Temmuz 1994 tarihinde gazetede yayınlanmıştır. Derneğin adı 2003 yılında, “Türk Farmasötik ve Medisinal Kimya Derneği” olarak değiştirilmiştir.

Türk Farmasötik ve Medisinal Kimya Derneğinin kurucu başkanı Prof. Dr. Ningur Noyanalpandır. Aralık 1994 ile  Şubat 1999 tarihleri arasında görev yapan Prof. Dr. Ningur Noyanalpan’ın ardından sırasıyla; Prof. Dr. Altan Bilgin (1999-2001), Prof. Dr. M. Fethi Şahin (2001-2013), Prof. Dr. Erhan Palaska (2013-2017) dernek başkanlığı görevini yürütmüşlerdir. Haziran 2017 tarihi itibari ile Prof. Dr. Ayla Balkan bu görevi devralmıştır.

Türk Farmasötik ve Medisinal Kimya Derneği, Avrupa Medisinal Kimya Fedarasyonu’nun (The European Federation for Medicinal Chemistry, EFMC) bir üyesidir. Dernek kuruluşundan 2018 yılına kadar biri Avrupa Medisinal Kimya Federasyonu kongresi olmak üzere toplam 8 uluslararası kongre düzenlemiştir. Dernek ayrıca her iki yılda bir, Farmasötik Kimya alanında yapılan Yüksek Lisans ve Doktora tez sunumlarının yapıldığı, Farmasötik Kimya alanı ile ilgili konuların tartışıldığı,  aşama kaydeden ve emekli olan üyelere belge ve plaketlerinin verildiği ulusal kongreler düzenlemektedir.