TURKMEDCHEM

I

2023 - 2025 Dönemi Yönetimi

YÖNETİM KURULU
  • Zeynep Alagöz; Başkan

  • İlkay Küçükgüzel; 2. Başkan

  • Mahmut Gözelle; Genel Sekreter

  • Çiğdem Karaaslan Kırmızıoğlu ; Sayman                         

  • Keriman Özadalı Sarı; Üye

  • Zühal Kılıç Kurt ; Üye

  • Burcu Kılıç ; Üye

DENETLEME KURULU
  • Selma Saraç Tarhan; Başkan
  • Erhan Palaska ; Üye
  • Gülgün Kılcıgil ; Üye