TURKMEDCHEM

I

2021 - 2023 Dönemi Yönetimi

YÖNETİM KURULU
  • Ayla Balkan; Başkan

  • Zeynep Alagöz; 2. Başkan

  • Sultan Baytaş; Genel Sekreter

  • Çiğdem Karaaslan; Sayman                         

  •  İlkay Küçükgüzel

  •  Semra Utku

  • Mahmut Gözelle   

DENETLEME KURULU
  • Hakan Göker; Başkan
  • Murat Şüküroğlu; Üye
  • Meral Tunçbilek; Üye